Geaccumuleerde energie in de tijd

De aanwezigheid van geaccumuleerde energie uit eeuwen van ceremoniële activiteit bij de heiligdommen

Zoals de intentie van de bouwers een heilig bouwwerk van kracht kan voorzien, zo kan de voortdurende uitvoering van een ceremonie bij een heiligdom dat ook doen. Rituelen en ceremonies zijn een manier om de energie van spirituele intentie te verzamelen, te concentreren en te focussen. Beschouw de volgende beschrijving van ceremonies die worden uitgevoerd in de Rotskoepel van Jeruzalem…

De door de kalief bedachte ceremoniën kwamen overeen met de pracht van het heiligdom: elke dag en nacht werkten tweeënvijftig bedienden om het kostbare mengsel genaamd khuluk te produceren, een van de essenties die de Koepel parfumeerden. Ze stampten en verpulverden saffraan en lieten het vervolgens rijzen met muskus, amber en rozenolie uit de Perzische stad Jur, waarvan de bloemen zeer gewaardeerd werden vanwege hun geur.... Bij zonsopgang arriveerden de bedienden om zichzelf te zuiveren in speciale baden. In de Koepel van de Keten veranderden ze in kledingstukken van zeldzame stof geweven in het verre Khurasan en Afghanistan, sjaals uit Jemen en gordels van kostbare juwelen. Ze brachten potten met de khuluk naar de Kubbat as-Sakhra, zalfden de heilige rots met het aromatische mengsel en staken wierookvaten van goud en zilver aan die gevuld waren met rijkelijk geurende aloë uit Java, en wierook samengesteld uit muskus en ambergrijs. Toen het interieur eenmaal grondig in geur was gedompeld, droegen de bedienden de rokende wierookvaten naar buiten, waar de wonderbaarlijke geur van de wierook van het verhoogde platform van de Haram naar de drukke markt daarachter kon zweven. (23)

Hoe langer ceremonies in een heiligdom worden gehouden, hoe groter het energieveld zal zijn dat zich in en rond de plaats ontwikkelt. Een eeuwenoud en voortdurend gebruik van heilige plaatsen is wijdverbreid in Azië. In veel van de grote pelgrimstempels van Zuid-India worden bijvoorbeeld al duizend jaar of langer uitgebreide ceremonies uitgevoerd. Dag en nacht zingen tientallen priesters en duizenden pelgrims heilige liederen terwijl ze drums, fluiten, gongs en andere instrumenten bespelen. Er is een aanwezigheid van ongelooflijke opwinding en positiviteit die deze tempels doordringt door de miljoenen mensen die aan deze ceremonies hebben deelgenomen. Een ander opmerkelijk voorbeeld van de lange levensduur van ceremoniële activiteiten kan worden gevonden op de heilige berg Koya San in Japan. In de mausoleumtempel van de wijze Kobo Daishi hebben boeddhistische priesters sinds het midden van de negende eeuw vierentwintig uur per dag een ononderbroken gezang gehouden.

Ook Europa kent heilige plaatsen waar al duizenden jaren ceremoniële activiteiten plaatsvinden. Beginnend met de megalithische mensen uit de laat-neolithische tijd en gevolgd door de Keltische, Romeinse en christelijke culturen, is de aard van ceremonies dramatisch veranderd, maar toch is de spirituele kracht die uit deze ceremonies voortkomt zich blijven ophopen op de heilige plaatsen. De spirituele kracht of intentiekracht is een universeel menselijk kenmerk. Het kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen, afhankelijk van de religieuze tradities van verschillende delen van de wereld, maar toch is de macht voorbereidend op en onbegrensd door welke religie dan ook. Religies zijn vergankelijke vormen, terwijl spirituele kracht de onderliggende essentie is die deze vormen bezielt. Deze spirituele kracht overstijgt ruimte en tijd, ideologie en filosofie, en kan zich daarbij op heilige plaatsen verzamelen, ongeacht of die plaatsen onder de controle van verschillende culturele groepen komen.