Bijdragende factoren

Factoren die bijdragen aan de kracht van plaats

Er zijn meer dan een dozijn factoren die bijdragen aan de aanwezigheid van energievelden op de heilige plaatsen. De discussie die volgt is zeker geen volledig commentaar op dit onderwerp. Er zouden meer factoren aan de lijst kunnen worden toegevoegd, en over meerdere zouden hoofdstukken, zo niet hele boeken, kunnen worden geschreven. Deze factoren zijn niet in volgorde van belangrijkheid vermeld. Er bestaat niet zoiets als een ‘heiligste plek’ in de wereld, en geen enkele factor die bijdraagt ​​aan de kracht van een plek is de allerbelangrijkste. Er speelt een constellatie van factoren een rol, en we moeten ze beschouwen als een horizontale groepering in plaats van als een verticale of hiërarchische rangschikking. Onze lijst begint met het fundamentele aspect van elke locatie – de aarde zelf – en gaat verder met de menselijke inbreng in de locatie, zowel structureel als opzettelijk. Niet alle heilige plaatsen, of soorten plaatsen, zullen elk van deze factoren hebben. Sommige sites hebben meer of minder dan andere sites. Volgens mijn inzicht is het de combinatie van van meerdere van deze factoren, in plaats van slechts één, die de psychologische en fysiologische effecten bij mensen katalyseert.