Geaccumuleerde spirituele energie

De aanwezigheid van geaccumuleerde spirituele energie van grote aantallen pelgrims die de heilige plaatsen hebben bezocht

We hebben allemaal de energieën gevoeld (we zouden ze ook trillingen of presenties kunnen noemen) die uitgaan van en omringen mensen volgens hun interne ervaringen. Als iemand bijvoorbeeld gelukkig is, raakt zijn of haar geluk andere mensen en inspireert het hen. Hetzelfde geldt voor trillingen van spirituele aard. Wanneer mensen zich bezighouden met praktijken zoals gebed en meditatie, ervaren ze gevoelens van innerlijke vrede en religieuze toewijding. Als deze gevoelens van binnen worden ervaren, stromen ze tegelijkertijd naar buiten op dezelfde manier als warmte die wordt uitgestraald door een warmtebron of een magnetisch veld een magneet omringt. Bedevaartsoorden zijn, vanwege het grote aantal mensen dat bidt en mediteert, sterk geladen met deze vibraties van vrede en religieuze toewijding. Deze trillingen hebben een blijvend effect in de fysieke ruimte. Heilige plaatsen worden zo geheugenbanken van de opgebouwde vrede en heiligheid die tot uiting komt door talloze pelgrims die de heiligdommen hebben bezocht.

De heiligen en heilige personen die op de heilige plaatsen hebben geleefd en gemediteerd, genereren ook dit veld van geaccumuleerde spirituele energie. Een heilig persoon die een voorbeeldig leven leidt, doordrenkt zijn omgeving met de heiligheid die uit deze praktijken voortkomt. Wanneer we vandaag een oude heilige plaats bezoeken, plaatsen we onszelf in het veld, de levende herinnering aan de heiligheid die door de eeuwen heen zowel door de pelgrims als door de heiligen is voortgebracht.

Dit machtsveld wordt verder versterkt tijdens grote festivals op de heilige plaatsen. Veel pelgrimsoorden die het hele jaar door bezoekers trekken, vieren bepaalde dagen of periodes van dagen als bijzonder veelbelovend. Deze heilige periodes vallen over het algemeen in twee brede categorieën. Degenen die gebeurtenissen in het leven van echte of mythologische figuren herdenken, kunnen de tijd zijn waarin een heilige werd geboren, een wonder verrichtte of stierf, of wanneer een godheid of geest zich fysiek manifesteerde in ruimte en tijd. De zonnewendes en equinoxen, maanstilstanden en de heliakale opkomst van verschillende sterren zijn voorbeelden van die welke verband houden met verschillende perioden in zonne-, maan- en sterrencycli. Wanneer grote aantallen pelgrims voor zo'n evenement naar een heiligdom trekken, neemt de spirituele energie die wordt gemanifesteerd door meditatie, gebed en ceremonie dramatisch toe. Een bekend voorbeeld is het Kumbha Mela-festival in India, dat gedurende een periode van een maand vijftien tot twintig miljoen pelgrims trekt. Hoewel dergelijke pelgrimsfeesten misschien niet de meest serene gelegenheid zijn om de heilige plaatsen te bezoeken, zijn ze ongetwijfeld de meest opwindende en zeer geladen.