Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Sacred Sites. ("Heilige locaties", "ons" of "onze"). Onze diensten en producten die worden aangeboden op de Sacred Sites-website ("site") worden aangeboden onder de volgende algemene voorwaarden. Als u de site bezoekt, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden zoals van kracht op het moment van uw bezoek. Lees ze aandachtig door.

PRIVACY

U zou de algemene voorwaarden van ons moeten herzien Privacybeleid, waarmee u ook akkoord gaat gebonden te zijn als een voorwaarde voor bezoeken en / of winkelen op de site.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u de site bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U gaat ermee akkoord elektronische communicatie van ons te ontvangen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

GEBRUIK VAN BERICHTENDIENSTEN

U stemt ermee in deze site niet te gebruiken voor verzending, verzending of anderszins op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van een berichtkaart in combinatie met een bestelling, elke inhoud (i) die onwettig, schadelijk, obsceen is, hatelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, intimiderend, lasterlijk, inbreuk op de privacy van een ander, of anderszins verwerpelijk, (ii) dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een partij of (iii) die een kettingbrief bevat of een vorm van massamailing vormt . U mag geen vals e-mailadres gebruiken of anderszins informatie verstrekken die misleidend zou zijn met betrekking tot de herkomst van dergelijke inhoud. Hoewel Sacred Sites niet regelmatig de inhoud controleert die u indient op deze site, behoudt Sacred Sites zich het recht voor om dergelijke inhoud op enigerlei wijze te bewerken en om bestellingen te weigeren, inclusief inhoud die deze Gebruiksvoorwaarden schendt of die heilige Sites aanstootgevend vinden voor geen reden. U verklaart en garandeert dat u over alle noodzakelijke rechten beschikt om de inhoud te gebruiken die u naar deze site verzendt en dat het gebruik van dergelijke inhoud niet in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord om Sacred Sites te verdedigen, schadeloos te stellen en te behouden, onschadelijk voor en tegen alle claims die voortvloeien uit of verband houden met inhoud die u indient op deze site. Door inhoud naar deze site te verzenden, verleent u automatisch of garandeert u dat de eigenaar van dergelijke inhoud uitdrukkelijk een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk recht en licentie heeft verleend om de inhoud te gebruiken op elke manier die Sacred Sites gepast acht, op zijn enige en exclusieve discretie, in overeenstemming met het Privacybeleid van Sacred Sites.

COPYRIGHT

Alle inhoud op deze site, zoals, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's en knoppictogrammen, is het eigendom van Sacred Sites of zijn contentleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Alle inhoud op deze site die niet het eigendom is van Sacred Sites wordt gebruikt met toestemming. De indeling en samenstelling van alle inhoud op deze site zijn het exclusieve eigendom van heilige sites en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is het eigendom van Sacred Sites of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Het weergeven en gebruiken van bepaalde afbeeldingen op de site is onderworpen aan aanvullende voorwaarden zoals uiteengezet in het gedeelte 'Speciale voorwaarden' hieronder.

Sacred Sites-leveranciers zijn onder andere:
Sedona nieuwe media
Martin Gray
A1 Studios
Ronald James
Magic Planet Productions
Chris Spheeris

HANDELSMERKEN

Bepaalde merken die op onze site worden gebruikt, zijn gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Sacred Sites, in de Verenigde Staten en andere landen. Bepaalde afbeeldingen van Sacred Sites, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen zijn handelsmerken, servicemerken of trade dress van Sacred Sites of zijn gelieerde ondernemingen. De handelsmerken en handelskleding van Sacred Sites mogen door geen enkele andere partij dan Sacred Sites of aan haar gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor commerciële of andere doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites. Alle andere handelsmerken en servicemerken die niet het eigendom zijn van Sacred Sites of aan haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen die op deze site worden weergegeven, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet verbonden zijn met, verbonden zijn met, of gesponsord worden door Sacred Sites.

NALEVING VAN AUTEURSRECHT / HANDELSMERKEN EN KLACHTEN

Sacred Sites eert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk op deze manier is gekopieerd of gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of het handelsmerk, breng dan Sacred Sites op de hoogte door de procedure te volgen die wordt beschreven in de onmiddellijk volgende paragraaf. Sacred Sites reproduceert of vervaardigt geen producten die het op zijn site aanbiedt, maar koopt producten van verschillende leveranciers die claimen voldoende rechten te hebben om hun producten te verkopen aan Sacred Sites voor weergave op onze site en verkoop aan onze klanten. Na ontvangst van een bonafide claim van inbreuk, of bij het bekend worden van enige daadwerkelijke of vermeende inbreuk door andere middelen, verwijdert Sacred Sites dergelijke feitelijke of vermeende inbreukmakende producten van de site in afwachting van ons onderzoek.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims inzake inbreuk op auteursrechten / handelsmerken

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd, verspreid of gebruikt door Sacred Sites op een manier die inbreuk op auteursrechten of handelsmerken oplevert, dient u de agent van Sacred Sites de schriftelijke informatie te verstrekken die hieronder wordt vermeld. Let op: deze procedure is uitsluitend bedoeld om Heilige Sites en zijn gelieerde ondernemingen op de hoogte te stellen van uw overtuiging dat uw auteursrechtelijk beschermde materiaal of handelsmerk (en) is geschonden.

Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of handelsmerkbelang; Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of handelsmerk waarvan u beweert dat het is overtreden; Een beschrijving van de sitelocatie van het geclaimde inbreukmakende materiaal, inclusief het ID-nummer, indien van toepassing; Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; Een verklaring van u dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het geclaimde inbreukmakende gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het copyright of handelsmerk, zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger of de wet;
Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of handelsmerk bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of handelsmerk op te treden. De agent van Sacred Sites voor kennisgeving van claims van copyright of handelsmerkinbreuk met betrekking tot zijn site kan als volgt worden bereikt:

Heilige locaties
PO 4111
Sedona, AZ 86340

LICENTIE EN SITE-TOEGANG

Sacred Sites verleent u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site als klant van Sacred Sites; het is echter niet toegestaan ​​om de site of de inhoud ervan, of enig deel daarvan, te downloaden of te wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites of via het partnerprogramma van Sacred Sites (zie Gelieerde programmaovereenkomst met heilige sites) ). Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of commercieel gebruik van de inhoud ervan, of een deel daarvan; elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van rekeninginformatie ten behoeve van een andere partij; of elk gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site, geheel of gedeeltelijk, mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins gebruikt voor enig commercieel doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites. U mag kadertechnieken niet omlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van heilige sites of onze gelieerde ondernemingen in te sluiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van Sacred Sites zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites. Elk gebruik van deze site of de inhoud ervan dat hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan, is verboden en beëindigt onmiddellijk de licentie die hierin wordt verleend door Sacred Sites. U mag geen enkele koppeling maken om een ​​Sacred Sites-logo of ander merkgebonden beeld of handelsmerk te gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites of zoals specifiek voorzien in het Affiliate-programma van de Heilige Sites waarnaar hierboven wordt verwezen.

JOUW REKENING

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en stemt u ermee in de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Sacred Sites en zijn gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of om naar eigen goeddunken bestellingen te annuleren.

BEOORDELINGEN, OPMERKINGEN, COMMUNICATIE EN ANDERE INHOUD

Bezoekers kunnen opmerkingen en andere berichten verzenden en suggesties, ideeën of vragen indienen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

RISICO VAN VERLIES

Alle producten die bij Sacred Sites zijn gekocht, zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendomstitel voor dergelijke producten aan u wordt overgedragen bij onze levering aan de vervoerder.


PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Sacred Sites probeert de aangeboden producten op de site zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Sacred Sites garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutvrij zijn. Als een door Sacred Sites aangeboden product dat door u is gekocht niet zoals beschreven is, is uw enige remedie om het in ongebruikte staat terug te sturen voor restitutie of terugbetaling.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Heilige locaties GARANDEERT DAT DE PRODUCTEN DIE OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD VOLDOENDE IN OVEREENSTEMMING ZULLEN ZIJN MET DE OVEREENKOMSTIGE BESCHRIJVINGEN OP DE SITE WANNEER DEZE WORDT BESTELD. MET UITZONDERING VAN DE GARANTIE IN ONMIDDELLIJKE VOORAFGAANDE ZIN, GEEFT Sacred Sites GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE OP DEZE SITE INBEGREPEN ZIJN, EN U UITDRUKKELIJK KOMEN ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE ANDERS IS OP EIGEN RISICO. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR SCHENDING VAN DE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS VERMELD, WORDT TERUGGEGEVEN TERUGBETALING OF VOLDOENDE VERVANGING.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST Sacred Sites ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, SYSTEEMINTEGRATIE, GEGEVENS NAUWKEURIGHEID EN RUSTIG GENOT. Sacred Sites GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, HAAR SERVERS OF E-MAIL VERSTUURD VAN GEHELE PLAATSEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. Sacred Sites ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE.

BEPAALDE LANDWETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN ZO KUNT U EXTRA RECHTEN HEBBEN.

TOEPASSELIJK RECHT

Door de site te bezoeken, stemt u ermee in dat de wetten van de staat Arizona, ongeacht de principes van wetsconflicten, deze gebruikersovereenkomst en eventuele geschillen van welke aard dan ook die tussen u en Sacred Sites met betrekking tot die overeenkomst.

SITE BELEID, WIJZIGING EN SCHATBAARHEID

Lees ons andere beleid, zoals ons Privacybeleid, op deze site. Dit beleid bepaalt ook uw bezoek aan heilige locaties. We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in onze site, ons beleid en deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst; Daarom moet u dit beleid, de voorwaarden en bepalingen herzien telkens wanneer u de site bezoekt. Uw voortgezet gebruik van de site nadat we dergelijke wijzigingen hebben aangebracht, vormt uw bindende aanvaarding van die wijzigingen. Als een van de voorwaarden of bepalingen hierin als ongeldig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die voorwaarde geacht worden scheidbaar te zijn en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende voorwaarde of voorwaarde.


RECLAME

ALGEMENE VOORWAARDEN

Sacred Sites behoudt zich het recht voor Adverteerder en zijn gemachtigde reclameagent hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor alle bedragen die verschuldigd zijn. Als betalingen niet tijdig worden gedaan, kan Sacred Sites naar eigen goeddunken deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen.

VERPLICHTING OM TE VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMST VAN OVEREENKOMST

Adverteerders en / of haar agentschappen begrijpen dat alle verstrekte kortingen zijn gebaseerd op de verplichting van de Adverteerder om aan de Overeenkomst te voldoen. Als om welke reden dan ook niet aan deze frequentie wordt voldaan op het moment van afloop of annulering van het Contract, stemt de Adverteerder ermee in om een ​​kort tarief te betalen voor alle advertenties die worden uitgevoerd op basis van de toepasselijke tariefkaart voor de werkelijk voltooide frequentie.

RECHT OM ONAANVAARDBARE RECLAME TE WEIGEREN

Sacred Sites behoudt zich het recht voor om een ​​advertentiebanner te weigeren die niet volledig voldoet aan elk detail. Sacred Sites behoudt zich het recht voor om een ​​advertentiebanner te weigeren die niet vijf (5) aankomt voordat de advertentie online wordt geplaatst. Sacred Sites accepteert geen advertenties van bedrijven die tabaks-, alcohol- of pornografische producten of diensten produceren of leveren (die Sacred Sites volledig zelf bepalen), of hun dochterondernemingen of stichtingen die door dergelijke bedrijven worden gefinancierd en waarvan de functie is om de acceptatie van dergelijke producten door het publiek. Deze Overeenkomst kan onmiddellijk door Sacred Sites worden vernietigd als de Adverteerder nalaat om enige betrokkenheid bij tabaks-, alcohol- of pornografische producten of diensten te onthullen (of verbergt of verkeerd voor te stellen). Bovendien mag Sacred Sites naar eigen goeddunken het gebruik van andere advertenties weigeren die het passend acht.

GEBRUIKSTATISTIEKEN: Sacred Sites GEEFT GEEN GARANTIE DAT GEBRUIKSSTATISTIEKEN GELIJK ZULLEN ZIJN AAN GEPUBLICEERDE CIJFERS OP ELK GEDULD TIJDSTIP. Heilige SitesSHALL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIMS ALS ZIJ BETREKKING HEBBEN OP ZEERDE GEBRUIKSSTATISTIEKEN.

WAARHEID IN RECLAME / VRIJWARING VOOR AANSPRAKELIJKHEID

Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor enige wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met (1) de Advertentie en / of (2) materiaal waarnaar gebruikers via de Advertentie kunnen linken. Adverteerder verklaart en garandeert dat de Advertentie en de Link voldoen aan de reclamestandaarden van de Heilige Sites; en dat het de nodige rechten bezit om het gebruik van de Advertentie en de Link door Heilige Sites toe te staan ​​voor het doel van deze Overeenkomst; en dat het gebruik, de reproductie, verspreiding of verzending van de Advertentie geen strafwetten of rechten van derden schendt, inclusief, maar niet beperkt tot, schendingen zoals inbreuk of verduistering van auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsmerken geheim, muziek, beeld, of ander eigendomsrecht, onterecht adverteren, oneerlijke concurrentie, laster, schending van de privacy of de rechten van beroemdheden, schending van enige anti-discriminatiewetgeving of -verordening, of enig ander recht van een persoon of entiteit. Adverteerder gaat ermee akkoord Sacred Sites te vrijwaren en heilige plaatsen te beschermen tegen enige en alle aansprakelijkheid, verlies, schade, claims of oorzaken van actie, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven die kunnen worden gemaakt door Sacred Sites, die voortvloeien uit of verband houden met Adverteerder schending van een van de voorgaande verklaringen en garanties. Adverteerder stemt ermee in te vragen dat Heilige Sites worden vermeld als een aanvullende verzekerde op elk beleid dat aan Adverteerder wordt verstrekt op grond waarvan er dekking zou kunnen zijn voor enige van de vormen van wettelijke aansprakelijkheid die in deze paragraaf worden beschreven.

BEPERKING VAN SCHADE: GEEN GEBEURTENIS ZAL Sacred Sites AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE ADVERTEERDER VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN OF DE GEHELE PLAATSEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

OPDRACHT

Adverteerder mag deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk toewijzen zonder schriftelijke toestemming van Sacred Sites. Elke poging om deze Overeenkomst toe te wijzen zonder een dergelijke toestemming is nietig en ongeldig.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Arizona.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Overeenkomst en alle tentoonstellingen en bijlagen zijn de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten, communicatie en afspraken (zowel schriftelijk als mondeling) met betrekking tot dit onderwerp, op voorwaarde dat alle prijzen worden bepaald door de tariefkaart van Sacred Sites, ongeacht of deze op papier of elektronisch wordt afgedrukt. De bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst prevaleren boven eventuele tegengestelde of inconsistente voorwaarden in een bestelling. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd, of rechten daarop kunnen worden opgeheven, door een geschreven document dat door beide partijen wordt uitgevoerd. Sacred Sites kan deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving wijzigen.