Heiligen en wijzen

Brown, Peter
De cultus van de heiligen: de opkomst en functie ervan in het Latijnse christendom

De opkomst en functie van de heilige man in de late oudheid

Feverstein, Georg
Heilige waanzin; De schoktactieken en radicale leringen van gekke wijze adepten, heilige dwazen en boefgoeroes

Gellner, Ernst
Heiligen van de Atlas

Keddie, Nikki (red.)
Geleerden, heiligen en soefi's

Koning, Ursula
Christelijke mystici: hun leven en erfenis door de eeuwen heen

Lacarriere, Jacques
Mannen bezeten door God: het verhaal van de woestijnmonniken van het vroege christendom

Taylor, JW
De komst van de heiligen

Williams, Stewart (ed.)
Heiligen en zeilschepen

Wilson, Stephen
Heiligen en hun kluizen: studies in religieuze sociologie, folklore en geschiedenis