Jodendom en Jeruzalem

Armstrong, Karen
Een geschiedenis van Jeruzalem: één stad, drie geloofsovertuigingen

Comay, Joan
De tempel van Jeruzalem

Halevi, Ben Avraham
Een moderne gids voor de joodse heilige plaatsen

Hancock, Graham
Het teken en het zegel

Hollis, Christopher en Ronald Brownrigg
Heilige Plaatsen: Joodse, christelijke en islamitische monumenten in het Heilige Land

Kollek, Teddy
Pelgrims naar het Heilige Land: het verhaal van bedevaarten door de eeuwen heen

Kunin, Seth D.
Gods plaats in de wereld: heilige ruimte en heilige plaats in het jodendom

Landay, Jerry M.
Rotskoepel

Levi, Martin
De reizigerssleutel tot Jeruzalem

Patai, Raphael
De Hebreeuwse godin

Peters, Francis E.
De heilige stad in de ogen van kroniekschrijvers, bezoekers, pelgrims en profeten uit de tijd van
Abraham naar het begin van de moderne tijd

Jeruzalem en Mekka: de typografie van de heilige stad in het Nabije Oosten

Schimmel, Annemarie
Heilige Geografie in de islam;

Scott, Jamie & Paul Simpson-Housley (red.)
Heilige plaatsen en profane ruimtes: essays in de geografieën van het jodendom, het christendom en de islam

Wareham, Norman en Jill Gill
Shrines of the Holy Land: A Pilgrim's Travel Guide

Zander, Walter
Israël en de heilige plaatsen van het christendom